Czym są badania termowizyjne maszyn?


Na czym polegają badania termowizyjne maszyn?
Należy mieć na uwadze, że badania termowizyjne są używane jako narzędzia do analizy i diagnostyki w elektroenergetyce, powinna ona zostać zaplanowana i regularna.
Najistotniejszym atutem urządzenia analizującego jest opcja przeprowadzania badań bez szkód. Otrzymujemy dzięki temu bezzwłoczny dostęp do wyników diagnostyki, można je przeprowadzać bez odcinania dostępu do elektryczności. Badania przeprowadza się żwawo i nie potrzeba do nich dużej przestrzeni. Gdy nastanie konieczność wyniki można porównać z wynikami otrzymanymi za pomocą innych metod diagnostycznych.
W trakcie przeprowadzania badań z użyciem urządzeń termowizyjnych istotne jest zaznajomienie z temperaturami stanowiącymi normę w maszynach. W momencie diagnostyki jako najistotniejsze jest sprawdzenie podzespołów, badania przeprowadzane są począwszy od ogólnej analizy po szczegółowe sprawdzenie każdego z elementów. Na urządzeniu pokazane są miejsca w których temperatura jest wyższa od zalecanej. Każdy z takich elementów powinien zostać odpowiednio zbadany i określony pod względem rangi ważności. Istotne są również badania przeprowadzane po badaniu termowizyjnym.
Do przeprowadzania badań diagnostycznych angażują się nie tylko osoby przeprowadzające analizę, ale również osoby które znają się na obsłudze urządzenia które jest badane. W trakcie badania zalecane jest porównanie ze sobą drugiego takiego samego urządzenia, aby zyskać pełen obraz przeprowadzanej analizy.
W momencie badań analizujących urządzeń istotne jest pamiętać, że w trakcie długiej eksploatacji podzespołów, przy znacznym obciążeniu energią elektryczną materiały tracą na swojej pierwotnej jakości, często kable ulegają przepaleniu, a podzespoły zepsuciu. Dzięki czemu przeprowadzając badania termowizyjne jesteśmy w stanie zauważyć wszystkie elementy które nie działają poprawnie, co prowadzi do ewentualnego zapobiegania awarii, bądź całkowitemu wyeliminowaniu zagrożeń pożarowych. Badania termowizyjne nadają się również do urządzeń elektrycznych, dzięki analizie układu chłodniczego w urządzeniu.

Odwiedź nas na: termostop.pl/