Termowizyjne rozwiązania


Badania termowizyjne maszyn czyli termowizja, która nazywana jest również termografią, to nic innego jak badanie polegające na pomiarze rozkładu temperatur na powierzchni budynku, który jest poddawany badaniu. Obecnie jest to najbardziej znana metoda diagnostyki obiektów, wykorzystująca detekcję promieniowania podczerwonego.Termowizja umożliwia przede wszystkim prowadzenie okresowych inspekcji różnych maszyn i urządzeń, pozwala również wykrywać usterki, które mogą doprowadzić do poważnej awarii, a co za tym idzie zatrzymać pracę. Niespodziewana awaria zatrzyma pracę maszyn, ale przede wszystkim narazi przedsiębiorców na niepotrzebne koszty wynikające z postoju maszyn, ale też stanowi duże zagrożenie dla pracowników, pracujących przy tych maszynach. Na szczęście badania termowizyjne maszyn pozwalają zapobiec takim wypadkom.
Badanie maszyn, które są uchwycone podczas pracy za pomocą kamery termowizyjnej, pozwalają wykryć miejsca, na których znajduje się podwyższona temperatura, a co może być oznaką usterki.
Badanie maszyn kamerą termowizyjną jest niezbędne w przemyśle, gdzie temperatura znacząco decyduje o prawidłowości procesu produkcji, jakości wyrobu i wspomnianego wyżej bezpieczeństwie pracy pracowników. Najbardziej dotyczy to hut, cementowni, rafinerii czy przemysłu tworzącego szkło. Badania termowizyjne maszyn dzięki swej systematyczności są niewątpliwie ułatwieniem przy interpretacji obrazu termowizyjnego i ocenie poziomu zagrożenia przy porównaniach obrazu wykonanego takim samym urządzeniem. Dzięki temu można przeprowadzać porównania temperatur danych maszyn. Zalecanym rozwiązaniem jest także wykonywanie okresowych kontroli urządzeń.
Należy wiedzieć, że nawet niewielkie anomalie temperaturowe, mogą świadczyć o nieprawidłowej pracy maszyn i mogą być przyczyną poważnych awarii, więc bagatelizowanie wyników badań termowizyjnych mogą narazić przedsiębiorstwa na wysokie koszty związane z przestojem maszyn i koniecznością ich naprawy, a dzięki badaniom można zdecydowanie zaoszczędzić, na tego typu przykrych sytuacjach.